• Smart - Teplotechnika
 • Montážní auto
 • CARRIER
 • Tepelné čerpadlo CARRIER
 • NIBE
 • Tepelné čerpadlo NIBE
 • ZUBADAN
 • Tepelné čerpadlo ZUBADAN
 • VIESSMANN
 • Tepelné čerpadlo VIESSMANN
 • PANASONIC
 • Tepelné čerpadlo PANASONIC
 • Ohřev TUV fotovoltaický
 • Ohýbačka trubek - REMS
 • Školení o TČ

Návratnost
3-8 let

☎ 777 939 270

e-mail:
info@teplotechnika.cz

Farského 14, 30100 Plzeň

skype: teplotechnika.info

Kategorie

-Zásady ochrany osobních údajů-

 

I.

Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Teplotechnika s.r.o., IČO 25239937, se sídlem Ke Schodům 55/3, Radobyčice (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou

                                adresa:  Farského 14, 326 00 Plzeň

                                email:   teplotechnika@teplotechnika.cz

                               telefon:  +420 777 939 270

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  2.  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 4 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby
  1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  2. podílející se na zajištění provozu služeb,
  3. zajišťující marketingové služby.
 • Správce nemá [7] v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 


 

- Nakupování s Cashback World -

Naše firma TEPLOTECHNIKA, s.r.o. se stala součástí největšího mezinárodního nákupního  společenství.

Jsme hrdi na to, že můžeme stát vedle největších obchodních řetězců a známých značek.

Při zakoupení tepelného čerpadla dostáváte, jako člen nákupního společenství, po  zaplacení tepelného čerpadla několik tisíc korun zpět na váš účet a navíc nákupní body pro využití u dalších našich partnerů. Za naše tepelná čerpadla obdržíte těchto bodů více jak padesát.

Nákupní bod (Shopping Point) má hodnotu od 160Kč do 320Kč. Záleží to na tom, jaký produkt si z katalogu vyberete. Zajímavé?

Členy se můžete stát i v případě, že tepelné čerpadlo nepotřebujete. Členskou kartu  vám zprostředkujeme a vy můžete začít nakupovat na úrovni velkoobchodních cen nebo i výhodněji.

 

               

 

 

 

 

Videa

1. Vítejte u Lyoness zde

2. Lyoness zde

lyoness.png